martes, 25 de febrero de 2020

XCVI, colec, inter, ordinacions, cort, senyor rey Arago, 150, 6 octubre 1351

XCVI. 
Colec. inter. Ordinacions de la cort del Sr. rey de Arago, fol. 150. 6 oct. 1351.

Dijous a VII dias del mes de octubre del any de la nativitat de nostre Senyor MCCCLI ordona lo senyor rey que als dejus scrits officials de casa sua sian tenguts de dar les alcamas de las ciutats vilas e llochs hon lo senyor rey e la senyora reina presents seran llit per las rahons quis segueixen: e que los dits officials sian tenguts de jaure dintre la posada del senyor rey per ço quel dit senyor e la dita senyora ne sian servits e que llur servey ne sia tengut pus a prop. Primerament los uxers per ço com han a dormir prop la cambra del senyor rey no contrastant que hajan atzemble cor no la han per portar lit o llits sino per portar les armes: II llits. Item los cambrers per tal com han a dormir tots dins lostal del senyor rey e son molts en nombre hajan VI lits. Item los porters de massa per ço com han dos a dormir dins lo dit hostal del senyor rey hajan I lit. Item los porters de porta forana per ço com han a dormir dos dins lo dit hostal hajan I lit. Item al ofici de reboster per ço que no haja a dormir fora hont sera lo argent: I lit. Item los cuyners majors hajan I lit. Item al ofici de museu sia dat I lit. Item al ofici de panicer sia dat I lit. Item als de la scuderia del senyor rey sia dat I lit. Item al offici de boteller sia dat I lit.

xcvii-reg-1538-fol-62-21-marzo-1354

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.